maandag 21 september 2015 / NU.nl / Foto Jaco Klamer/Stichting Vluchteling

Online / BUITENLAND

Dit zijn de belangrijkste ontwikkelingen in de vluchtelingencrisis

De stroom vluchtelingen vanuit onder meer Syrië en Irak houdt onverminderd aan en zet de relaties tussen verschillende Europese landen op scherp. Dit zijn de belangrijkste punten uit de vluchtelingencrisis.

 

De situatie op de Middellandse Zee is dit jaar erger dan ooit.

 

Deze zomer maakten wekelijks tienduizenden vluchtelingen de tocht over de Middellandse Zee naar Griekenland en Italië. Half augustus meldde de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) dat zeker een kwart miljoen mensen de oversteek al had gemaakt. In heel 2014 staken 219.000 vluchtelingen de Middellandse Zee over. Via mensensmokkelaars, maar ook met bussen, treinen en te voet, trekken de vluchtelingen verder Europa in. Het grootste deel is op weg naar Duitsland en Zweden.

 

Door uitspraken van Angela Merkel ontstond er begin september verwarring over het Duitse asielbeleid.

 

De bondskanselier beloofde alle mensen die op de vlucht waren voor oorlogsgeweld, dat ze konden rekenen op opvang in Duitsland. Hierop groeide de groep vluchtelingen die door Europa op weg was naar Duitsland. Later, half september, besloot Duitsland de grenscontroles bij Oostenrijk juist op te voeren omdat het land de grote stroom mensen niet meer aankon. Duitsland verwacht dat het aantal asielaanvragen dit jaar op 800.000 uitkomt.

 

Nederland schroefde in navolging van Duitsland ook het aantal controles in het grensgebied op.

 

Niet direct om vluchtelingen te weren, maar meer om mensensmokkelaars te traceren en mensonterende omstandigheden te voorkomen. De afgelopen tijd kwamen er veel vluchtelingen om het leven, omdat ze door smokkelaars met tientallen tegelijk in busjes en vrachtwagens werden gestopt. De marechaussee gaat de komende tijd steekproefgewijs controleren op wegen, vliegvelden, internationale treinen en op het water.

 

De beelden van het dode lichaam van de 3-jarige Alan Kurdi, dat begin september aanspoelde op het strand van de Turkse badplaats Bodrum, zorgde internationaal voor grote verontwaardiging.

 

De foto's werden snel op internet verspreid, regeringsleiders reageerden geschokt en onder meer in Nederland werden verschillende acties in het leven geroepen om vluchtelingen bij te staan. De foto's versnelden het overleg van de Europese Unie over de vluchtelingenproblematiek en ook in het Nederlandse kabinet werd de druk opgevoerd om te komen met een goede oplossing voor vluchtelingen in Nederland.

 

Hongarije werd een belangrijk doorvoerland voor vluchtelingen. Het land behoort tot de Schengenzone en ligt op de weg van Griekenland naar Duitsland.

 

Kort nadat Macedonië op 20 augustus de noodtoestand uitriep omdat het de vluchtelingenstroom niet aankon, liet ook Hongarije weten niet met de grote groepen mensen om te kunnen gaan. Er werd een hek opgetrokken op de grens van Hongarije met Servië en op 15 september werd zo de grens afgesloten. Vanaf dat moment gelden strenge regels voor mensen die illegaal de grens oversteken.

 

De stroom vluchtelingen is hierdoor afgeweken naar Kroatië, maar ook dat land weet zich nauwelijks raad met deze exodus.

 

Dagelijks komen er duizenden mensen de grens met Servië over. In eerste instantie liet het land de vluchtelingen toe, maar kort daarop dreigde het eveneens met het sluiten van de grenzen. Op 17 september werden zeven van de acht grensovergangen gesloten, maar vluchtelingen wisten via andere wegen het land in te komen. Na dinsdag 22 september werden verschillende grensovergangen een voor een weer opengesteld.

 

Iedereen die binnen komt en brengt het Kroatië middels bussen zo snel mogelijk door te sluizen naar Hongarije en Slovenië. Hier is Hongarije op haar beurt niet van gecharmeerd en daarom worden de vluchtelingen direct doorgestuurd naar Oostenrijk. Op 19 september arriveerden daar binnen enkele uren opeens meer dan zesduizend vluchtelingen.

 

Steeds meer Nederlandse gemeenten maken opvanglocaties klaar om vluchtelingen op te vangen.

 

Zo bouwt Nijmegen een tentenkamp voor drieduizend mensen en hebben onder meer Amsterdam, Groningen en Harderwijk opvang geregeld. In augustus hebben ruim zevenduizend mensen asiel aangevraagd in Nederland. De verwachting is, zo schreef staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Asiel), dat er in september een "snelle verdere toename zal plaatsvinden."

 

Ondertussen is er een plan om 120.000 vluchtelingen uit Italië, Griekenland en Hongarije te verspreiden over de Europese Unie.

 

Dinsdag 22 september bereikte een meerderheid van de Europese lidstaten hierover een akkoord. Tsjechië, Slowakije, Hongarije en Roemenië stemden tegen de verdeling. Finland onthield zich van stemming. Met name het verplichtende karakter in het voorstel kon voor deze landen geen waardering krijgen. In de dinsdag aangenomen tekst is het woord verplicht niet meer te vinden, maar bronnen stellen dat de EU-lidstaten het besluit moeten uitvoeren.

 

De regeringsleiders en staatshoofden van de 28 landen van de Europese Unie besloten woensdag 23 september 1 miljard euro vrij te maken voor opvang van vluchtelingen in de regio.

 

Zo willen de landen de vluchtelingenstroom naar Europa indammen. Het geld is onder meer bedoeld voor het Wereldvoedselprogramma van de Vernigde Naties en de vluchtelingenorganisatie UNHCR. Er wordt met name kleding en voedsel van gekocht. Ook gaan de Europese landen meer doen om de buitengrenzen te bewaken, dit om chaotische situaties te voorkomen.

 

Dit artikel verscheen eerder op NU.nl